keskiviikko 20. kesäkuuta 2012

Kahden vuoden seurantatutkimuksen tulokset (kesäkuu 2012)

Zambonin ryhmä julkaisi "Functional Neurology" julkaisussa tuoreimman kliinisen tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksessa oli mukana 29 MS-diagnosoitua, joiden tilanteesta oli kerätty dataa 2 vuotta ennen operaatiota ja 2 vuotta sen jälkeen. Neurologiset tarkastukset ja mittaukset tehtiin kolmen kuukauden välein, kaikkinensa siis neljän vuoden ajan. Laskimotoimenpiteet eli pallolaajennukset tehtiin 2010 loppupuolella, Ferraran yliopistolla (vascular disease center). Laskimot tutkittiin ensin dopplermetodilla ja edelleen venografiassa.

Kaikkinensa 29:lle potilaalle tehtiin yhteensä 44 operaatiota, eli 16 potilasta operoitiin kerran, 11 operoitiin kahdesti ja 2 kolmesti kahden vuoden aikana. Laskimonahtauma eli re-stenoosi ilmeni siis 45 %:lla kahden vuoden aikana ja tämä luku on linjassa aiempien havaintojen suhteen. Nämä uudelleen ahtaumat havaittiin joko relapsin yhteydessä tai dopplertutkimuksen yhteydessä.

Hoidon vaikutuksia on aiemmissa tutkimuksissa mitattu useilla mittareilla ja nämä aiemmat pilottitutkimukset ovat havainneet että selkeimmät hoitoefektit ovat liittyneet fatiikkiin, "aivosumuun" ja elämänlaatuun. Tämä Zambonin tutkimus keskittyy ainoastaan kahden seikan tarkasteluun; pahenemisvaiheiden määrään ja EDSS arvoon. Tutkimuksen lopputuleman oli se, että pallolaajennuksilla oli suotuisa vaikutus, pahenemisvaiheet sekä EDSS muuttuivat tilastollisesti merkittävästi. 29 operoiduista ainoastaan neljällä tilanne huonompi kun vertailtiin ajanjaksoja "2 vuotta ennen ja jälkeen operaation. Alla olevassa kuvassa tiivistäen tutkimustuotos pahenemisvaiheiden ja EDSS arvojen suhteen:


Koko tutkimus luettavissa täältä: Venous angioplasty in multiple sclerosis: neurological outcome at two years in a cohort of relapsing-remitting patients

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti