maanantai 10. joulukuuta 2012

Kliinisiä tutkimuksia eri puolilta maailmaa

Keräsin taannoin CCSVI finland sivustolle useita pilottitutkimuksia, joissa on kartoitettu laskimo-operaatioiden tuloksellisuutta. Tulokset ovat lupaavia, sillä niissä kaikissa on havaittu positiivisia hoitovaikutuksia 53 - 75 %:lla operoiduista. Selkeimmin hyöty on nähty RR-tautimuotoa sairastavilla. Näiden lupaavien pilottitututkimuksien myötä, seuraava vaihe on plasebokontrolloidut tutkimukset, mitkä ovat jo käynnissä USA:ssa ja Italiassa. Lisäksi on tutkimuksia missä on kartoitettu operaation vaikutuksia veren- ja selkäydinnesteen virtaukseen sekä kudosnäytetutkimuksia.

Lyhyt listaus:

1) "A prospective open-label study of endovasculartreatment of chronic cerebrospinal venousinsufficiency (joulukuu 2009)"

Vuoden 2009 lopussa julkaistu pilottitutkimus, millä haettiin alustavaa dataa pallolaajennus toimenpiteiden vaikutuksista MS-taudissa. 65 MS-potilaalle tehtiin operaatio ja heidän tilaa seurattiin 18 kuukautta. Pilottitutkimuksen tärkeintä antia lienee se, että tehdyillä operaatioilla on hyvinkin myönteisiä vaikutuksia MS-tautiin, erityisesti RR-muotoa sairastavilla. Lisäksi operaatiot sujuivat turvallisesti, ilman erityisiä komplikaatioita. - relapsien määrä väheni
- aktiivisten leesioiden määrä väheni
- osalla operoiduista toimintakyky parani ja elämänlaatu myös
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2) "Symptom Improvement Observed After Venoplasty in MS Patients (kesäkuu 2011)"

New York:n tutkimusryhmän alustavat tulokset laskimo-operaatioista toistavat Paolo Zambonin ryhmän pilottitutkimuksen havaintoja eli laskimo operaatioilla havaittiin myönteisiä vaikutuksia MS-potilaiden EDSS arvoissa ja elämänlaadussa. Manish Mehtan johtamassa alustavassa tutkimuksessa oli mukana 125 MS-diagnosoitua, joilla kaikilla havaittiin laskimotuksia kaulan laskimon (90 %) ja rintarangan azygoslaskimon (10 %) alueella. Tutkimuksen johtaja M. Mehta kommentoi: "Reevaluations of 79 patients who performed a timed 25-foot walk at baseline showed a significant improvement in walking speed. In terms of MS quality of life, from before to after the procedure "there were significant improvements in physical and mental ability. There clearly seems to be a trend. In the modified fatigue impact score, there also seems to be a clear improvement," he said."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3) "Mitigating Symptoms, Improving Quality of Life of MS Patients (maaliskuu 2012)"

Tutkimusta johtanut MD. Hector Ferral julkaisi Chicagon yliopiston avoimen kliinisen tutkimuksen tulokset Society of Interventioan Radiology kokoontumisen yhteydessä. Tutkimuksessa mukana liki 94 MS-diagnosoitua, joilla todettiin laskimoahtaumat tarkimmalla metodilla (katetri venografia) liki kaikilla: "Our experience showed that 95 percent of the individuals we evaluated had venous obstructions, supporting the concept that venous lesions are common in individuals with multiple sclerosis,” said Ferral."  Operaatioiden myötä 55 % potilaista sai hyötyjä / helpotuksia oireisiinsa.

------------------------------------------------------------------------------------------------


4) "Interventional Radiologists See 'Significant' Symptom Relief in MS Patients (maaliskuu 2012)"

New York Albany:n tutkimusryhmä kuuluu maailman kärkeen CCSVI:n suhteen ja ryhmä on aiemmin julkaissut tutkimustuloksia liittyen operaatioiden tuloksiin niin vaikutuksien kuin turvallisuudenkin suhteen.  MD. Kennet Mandato esitteli San Francisco:ssa (radiologien konferenssi) tutkimusta, missä oli mukana 192 MS-diagnosoitua. Mandato totesi että tulokset ovat todella rohkaisevia: "
Results of the study were quite exciting and promising," stated Mandato. "We can attest to significant physical improvements reported in greater than 75 percent of those with relapsing remitting and primary progressive forms of multiple sclerosis. Additionally, mental health scores improved in greater than 70 percent of individuals studied. People with secondary progressive multiple sclerosis showed statistically significant improvements in both physical and mental health scores at a rate of 59 percent and 50 percent, respectively," he added.

-----------------------------------------------------------------------------------------------


5)  "Venous angioplasty in multiple sclerosis: neurological outcome at two years in a cohort of relapsing-remitting patients (tammikuu 2012)"

Avoin kliininen tutkimus, missä kartoitettu ja mitattu 29:n laskimo-operoidun MS-diagnoidun tilaa. Relapsien määrä sekä EDSS arvoissa tilastollisesti merkittävä koheneminen: "The annual relapse rate of MS was significantly lower post-procedure (0.45±0.62 vs 0.76±0.99; p=0.021)... TheEDSS score two years after treatment was significantly lower compared to the EDSS score recorded at the examination two years before treatment (1.98±0.92 vs 2.27±0.93; p=0.037)"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) "Clinical Improvement after Extracranial Venoplasty in Multiple Sclerosis (elokuu 2012)"

Tutkimuksessa kaikkiaan 259 MS- ja CCSVI diagnosoitua, joille tehty laskimo operaatiot. Tutkittavien tilannetta kartoitettiin kuukausi ja 6 kuukautta operaation jälkeen. Tutkimuksen tulos oli se, että operaatioiden tilanne parani tilastollisesti merkittävästi ja kartoituksessa käytettiin ns. Multiple Sclerosis Impact Scale (MSIS-29) mittaristoa. Jälleen RR-tautimuotoa sairastavilla selkeämpi hoitoefekti kuin progressiivista muoto sairastavien kohdalla.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


7) "Disability caused by multiple sclerosis is associated with the number of extra cranial venous stenoses: possible improvement by venous angioplasty. Results of a prospective study (marraskuu 2012)"

Tutkimuksessa 94 MS-diagnosoitua, joilla todettiin dopplerkuvantamisella CCSVI. Ahtaumakohdat  jugular- ja azygoslaskimoissa hoidettiin pallolaajennuksella. Tutkimuksen tulos: MS-taudin eteneminen ja laskimopoikkeavuuksien määrä liittyivät tilastollisesti toisiinsa (sama tulos kuin Buffalon yliopiston tutkimuksessa aiemmin) ja erityisesti RR-tautimuoto sairastavilla havaittiin positiivisia vaikutuksia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------FATIIKKIIN KESKITTYVIÄ TUTKIMUKSIA:

1)  "is Chronic fatique the symptom of venous insufficiency with multiple sclerosis? A longitudinal pilot study (huhtikuu 2010)"

Vuoden kestänyt tutkimus kartoitti 31:n MS-diagnosoidun tilaa pallolaajennuksen jälkeen. Tutkimus keskittyi tarkastelemaan fatiikki oiretta ja tämän pilottitutkimuksen päätelmässä tutkijat pohtivat, että onko fatiikki CCSVI:n oire?  (Malagoni A, Zamboni P. et al. 2010)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2) "Controversial MS Treatment Lessens Fatigue, Research At ISET 2011 Shows (tammikuu 2011)" 

USA:ssa 16.-20.tammikuuta pidetyssä ISET (The International symposium of Endovascular Therapy) kokoontumisessa käsiteltiin CCSVI:tä kattavasti ja tapahtumassa julkaistiin Stanfordin yliopiston tekemän alustavan tutkimuksen tulokset. Professori M. Dake esitteli tuloksia, mistä merkittävin lieneeMS-taudin oireen pidetyn fatiikin selkeä väheneminen. Tutkimuksessa kartoitettiin 30 MS-potilaan tilannetta vuoden ajan. Tulokset ovat linjassa Zambonin tutkimuslöydösten suhteen sekä ihmisten kokemuksien suhteen myös. Laskimo operaatioilla on toki paljon muitakin vaikutuksia, mutta erityisesti fatiikin väheneminen / poistuminen on yksi selkeimpiä havaintoja.

------------------------------------------------------------------------------------------------


3) "Endovascular Treatment for Chronic Cerebrospinal Venous Insufficiency in Patients with Multiple Sclerosis (syyskuu 2012)"

Prof. Marian Simkan johtama tutkimus, missä 340 operaation myötä tarkasteltiin vaikutuksia yhteen MS-taudin ikävimmistä oireita eli fatiikkiin. Mittauspiste oli 6 kuukautta operaation jälkeen ja kartoitus tehtiin Fatique-severity-scale mittausta hyödyntäen. Tutkimuksen lopputulema oli samantyyppinen kuin italialaisten ja Stanfodin Yliopiston tekemä eli fatiikki väheni merkittävästi. Tässä tutkimuksessa yksi havainto oli se, että selkeämpi fatiikin väheneminen havaittiin niillä joilla oli korkeammat fatiikki pisteet. Tässä alaryhmässä vielä todettin sekin että potilaan sukupuoli, ikä, taudin kesto tai leesioiden sijainti eivät liittyneet hoitotulokseen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VEREN- JA SELKÄYDINNESTEEN VIRTAUS TUTKIMUKSET

1)  "Balloon Angioplasty Improves Venous Flow in MS Patients (kesäkuu 2012)"

New York Albanyn tiimin keulakuva Manish Mehta raportoi että laskimoahtaumien korjaaminen pallolaajennuksella voi korjata MS-tautia sairastavan verenvirtausta selkeästi, jopa terveen kontrollin lukemiin:
"The results of this prospective pilot study suggest an association between MS and CCSVI, which results in abnormally elevated time of flight and PVET through the IJV," Dr. Mehta said. "Furthermore, balloon angioplasty of these lesions improves the hemodynamic parameters so that they are comparable to" those of healthy non-MS patients."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2)  "Cine cerebrospinal fluid imaging changes in patients with multiple sclerosis after venous angioplasty. A 1-year follow-up study (lokakuu 2012)"

Zambonin ja Buffalon yliopiston tutkijat kartoittivat mitä tapahtuu selkäydinnesteen virtaukselle operaation myötä. Tämän pilottitutkimuksen tulos oli se, että selkäydinnesteen virtaus muuttui paremmaksi tässä vuoden kestäneessä tutkimuksessa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------PATOLOGISIA MUUTOKSIA MS-POTILAIDEN JUGULARLASKIMOISSA

1) "Altered collagen expression in jugular veins in multiple sclerosis (heinäkuu 2012)"

Kymmenen MS-potilaan kudosnäyte jugularlaskimosta analysoitiin ja näissä laskmonäytteissä havaittiin muutoksia: laskimon seinämissä paksuuntumia, tyypin 3 kollageenin lisääntymistä. Alla oleva kuva poimittu Zambonin materiaaleista:Ei kommentteja:

Lähetä kommentti