torstai 10. lokakuuta 2013

ALUSTAVA KYSELY SUOMALAISILLE OPEROIDUILLE - KOKEMUKSIA TOIMENPITEESTÄ


On erittäin vaikea sanoa, että kuinka monta suomalaista on käynyt laskimo-operaatiossa, koska kukaan ei aktiivisesti seuraa tilannetta, eikä myöskään kukaan terveystoimijakaan ole kerännyt tietoa,  esimerkiksi operaatioiden vaikutuksista. CCSVI finland ryhmässä käytyjen keskustelujen myötä on karkeasti tiedossa, että mihin oireisiin operaatio on auttanut (mutta ei kaikilla) tai kaunko toimenpiteen mahdolliset hyödyt ovat kestäneet. Vastikään teimme alustavaa kartoitusta ryhmässä, siis yksinkertaista kyselyä siitä että miten operaatio vaikutti ja kaunko toimenpiteen hyödyt ovat säilyneet.

Tämä ei luonnollisestikaan ole tieteellisiä kriteerejä täyttävä kysely, vaan enemmänkin pintaraapaisu joka hieman valottaa ihmisten kokemuksia tehtyjen operaatioiden suhteen. Kyselyjä katsoessani ehkä tärkeimpiä huomioita olivat seuraavat:

- kärjistäen vastaajat jakaantuivat ääripäihin: esimerksiksi havaittujen hyötyjen suhteen muodostui ryhmä jolla ei havaittua vaikutusta/tai pieni vaikutus (kahden taulukon tietoja yhdistellen 8 vastasi että "ei havaittua vaikutusta") ja toisessa ääripäässä ryhmä, jolle operaatio merkitsi isoa käännettä ja vaikutusta, optimaalisin vaikutus oli MS-oireiden katoaminen tyystin (5 vastaajaa)

- myös hyötyjen keston suhteen vastaajat jokseenkin jakaantuivat "ei hyötyä"/"lyhyt vaikutus" ryhmään ja toisessa ääripäässä "pitkä / "pysyvämpi" hoitotulos. Tässä kyselyssä oli rohkaisevaa havaita, että melkein puolella (11 operoidulla) hoitotulos oli säilynyt jo vähintään 2 vuotta. (plasebo selitys ei uskottava).

- operaatio vaikutti todella laajaan oirekirjoon, joten kirjasimme vain eniten mainitut. Erittäin monella operaatio vaikutti laajasti, jopa 10 eri oireeseen (ks. taulukko)

- pohdimme ryhmässä, että laajemmalla kartoituksella saisi varmasti paljon enemmänkin irti aiheesta. Tämäkin pieni kysely vahvisti sitä käsitystä, että operaatio näytti tehoavan paremmin vähemmän aikaa sairastaneilla - tosin poikkeuksia oli tässä suhteessa.


kysely 1 "operaatoin hyötyjen kesto"
Kysely 2 "operaation hyötyjen pistetys, oma arvio"


 Kysely 3 "Mihin oireisiin operaatio vaikutti?" (muutin excell muotoon, ja kuvassa vain osa dataa)

Kuvassa kahdeksan operaatiosta hyötyneen potilaan kokemuksia siitä, mihin oireisiin toimenpide vaikutti. Vaimoni vastaus 1. pystysarakkeessa.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti