torstai 20. helmikuuta 2014

TUOREET TUTKIMUKSET - NIVOUTUVATKO VERENVIRTAUSONGELMAT MS-TAUDIN ETENEMISEEN?

Kaksi tuoretta /2/2014) tutkimusjulkaisua tuovat osaltaan lisätietoa verenvirtauksen ja MS-taudin yhteydestä. Verenvirtauksen hidastuminen ja heikentyminen on ollut tutkijoilla tiedossa jo vuosikymmenien ajan, mutta mitkä tekijät sen aiheuttavat on jäänyt varmuudella vastaamatta. Edelleen MS-aivojen verisuonipoikkeavuudet /- muutokset ovat jääneet hämärän peittoon. Selittyykö virtaus- ja suoniston rakennepoikkeavuudet kaulan ja azygoslaskimon virtausesteistä?

Italialainen tutkimusryhmä (Monza) mittasi 45 MS-potilaan laskimovirtauksen dynamiikkaa (VH) sekä ns. VHISS pisteytystä (= laskimoiden poikkeavuus/muutos pisteytys) ennen ja jälkeen pallolaajennusta. Kun tutkijat mittasivat virtauksia 3 kk:n kohdalla, niin tulos oli se, että pallolaajennus vaikutti merkittävästi sekä VH että VHISS arvoihin ja MYÖSKIN EDSS arvo oli merkittävsti pienempi (ryhmän keskiarvo) kuin ennen operaatiota. Tutkimuksen yksi tärkeä sanoma oli se, että operaatio tuotti verenvirtauksen muutoksia osalle potilaista ja osalle ei.

Conclusions CCSVI endovascular treatment can induce an improvement in VH parameters and the VHISS. The neurological disability score (EDSS) also improved after PVA; however, there was no correlation to the VHISS variation after PVA, MS type and duration.

Tutkimus: Venous Hemodynamic Insufficiency Severity Score variation after endovascular treatment of chronic cerebrospinal venous insufficiency

Toisessa tutkimuksessa on mitattu kaikkiaan 552 MS-potilaan verenvirtauksia aivojen laskimoissa ja näistä lähempään tarkasteluun otettiin 83 %, joilla mittaus osoitti laskimoiden rakenteellisia tai virtauksen poikkeavuuksia. Edelleen tutkijat jakoivat tutkittavat "nuoriin" (alle 30 v) ja "vanhoihin (yli 30 v.) ja tarkatelivat mitattuja muutoksia suhteessa ikään. Tutkijoiden mukaan varsin selkeä ero todettiin ryhmien suhteen ja "vanhempien ryhmässä" havaittiin huomattavasti enemmän keskushermoston laskimoiden sekä kaulanlaskimoiden virtausesteitä. Tutkijoiden näkemys oli paljolti se, että taudin edetessä (invaliditetti) myös laskimoiden muutokset lisääntyvät. Oleellinen kysymys on se, että miksi laskimopoikkeavuudet lisääntyvät ja tähän tutkijat esittivät näkemyksensä siitä, että virtausdynamiikan muuttuminen johtaisi edelleen laskimoiden rakenteiden muutoksiin. Ehkä tärkein tai kiinnostavin toteamus on tekstin lopussa;

It may be possible that early clinical, pharmacological and/or invasive vascular interventions could exert a possible role in the natural history of multiple sclerosis. 

Tutkimus: Age-related Vascular Differences among Patients Suffering from Multiple Sclerosis 


Mikäli tutkijat ovat oikeassa niin laskimoahtaumien varhainen hoito saattaaisi siis vaikuttaa laskimoiden laajempaan muutokseen/vaurioihin keskushermostossa ja mahdollisesti siten heijastuisi taudin mekanismeihin. Paolo Zamboni pohdiskeli jokseenkin samaa, vuosia sitten:

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti