lauantai 23. toukokuuta 2015

AVAIN LEHTI (3/2015): MS-AIVOJEN VERENVIRTAUS MERKITTÄVÄSTI HIDASTUNUT
Avain lehden numerossa 3/2015 olleessa artikkelissa Juha Multainen referoi hyvin italialaistutkijoiden (Monti ym 2015) mittaustuloksia Tutkijat mittasivat varjoaineangiografialla veren läpivirtausta 80 MS-potilaan ja 44 kontrollihenkilön aivoissa. Tutkimuksen päälöydös oli se, että MS-aivoissa virtaus oli  merkittävästi hidastunut suhteessa kontrolleihin.  Tuo "merkittävä hidastuminen" tarkoitti selkeinä arvoina todettunsa sitä, että MS-potilailla veren virtausvauhti oli miltei kaksi kertaa hitaampaa kuin terveillä kontrolleilla: MS-aivoissa varjoaineen läpivirtuakseen kului keskimäärin 4,9 sekuntia ja terveillä vastaava luku oli 2,8 sekuntia. Näin maallikon tulkitsemana ero on huikea.


Kuva tutkimuksesta: Ero MS-potilaiden ja kontrollien kesken ertittäin selkeä.
Kiinnostavasti miehillä virtausnopeus keskimäärin hitaampaa kuin naisilla. 

Varjoaineangiografiassa "sinistä väriä" (=hidastunut virtaus) todettiin vain MS-potilailla, 

Tutkijat vertasivat verenvirtauksesta saamiaan arvoja sairauden kestoon, EDSS arvoihin, potilaiden oireisiin ja plakkien määrään ja sijaintiin. Tutkimuksen toinen merkittävä havainto oli se, että verenvirtauksen nopeus ei korreloinut edellä mainittuihin ja tutkijat päättelivät, että verenvirtauksen muutos ilmenee todennäköisesti hyvin varhaisessa vaiheessa sairautta, eikä se selity MS:n tulehduksellisilla seikoilla. Väistämättä tulee mieleen se, että onko immuunipuolustusta säätelevillä lääkkeillä mitään roolia verenvirtausnopeuden korjaamisessa.

Koko tutkimus: Cerebral Circulation Time is Prolonged and Not Correlated with EDSS in Multiple Sclerosis Patients: A Study Using Digital Subtracted Angiography

Sanomattakin on selvää, että aivojen näin radikaali verenvirtauksen hidastuminen on iso ongelma. Heikentyneen verenvirtauksen myötä aivosolukon hapen ja ravinteiden saanti on kroonisesti heikentynyt. Voisiko verenvirtauksen heikkeneminen selittää MS-aivojen kudoskatoa?

Miksi MS-aivojen verenvirtaus on heikentynyt? CCSVI löydöksen mukaan keskushermostosta verta poistavat virtausesteet liittyvät aivojen läpivirtauksen heikentymiseen. Tästä aiheesta löytyy lukuisia tutkimuksia ja juurikin sana hypoperfuusio (heikentynyt läpivirtaus) on yksi keskeisimmistä liittyen CCSVI tutkimuksiin. Muun muassa Zivadinov ym 2011 tekemän tutkimuksen päätulos oli se, että CCSVI:n pisteytetty taso näkyi aivojen verisuonistossa; mitä korkeampi CCSVI haitta, niin sitä heikommin verisuonet näkyivät erityisessä SWI kuvantamisesssa:

"One of the key findings in this study is that MS patients presenting with CCSVI (and with increased severity of CCSVI, as measured by VHISS) showed decreased pre- and post-contrast VVV in brain parenchyma on SWI venography"

          Kuva: suurempi CCSVI laskimohaitta (VHISS) näkyy  MS-potilaan aivojen verenvirtauksessa.

Multanen artikkelissaan on kovasti siirtämässä Zambonin tutkimuslöydöstä historian roskakoriin; "Zambonin teoria on ainakin toistaiseksi hyllytetty"
Ehkä neurologian tieteenala on asian jo hyllyttänyt ja toisaalta ihmekö tuo, kun kaikki negatiivinen ja kriittinen tutkimusdata tuntuu jostakin syystä löytävän tiensä tieteenalan julkaisuhin. Todellisuus näyttäytyy aivan toisenlaisena laskimosairauksia tutkivassa tiedejulkaisuissa. CCSVI:n suurin ongelma näyttää keskittyvän sen mittaamiseen. Tässä kohtaa tutkijoiden tulisikin tehdä yhteistyötä, eikä vetäytyä omiin lokeroihinsa. Lancetissa 2013 julkaistu Traboulseen tutkimus on hyvä esimerkki edellä mainitusta "piiloutumisesta". Lancet ei suostunut Zambonin vastineen julkaisuun, eikä Traboulsee vastannut Zambonin yhteydenottoihin. Ei näin.. vaan tiedettä pitäisi tehdä tiiviimmin yhdessä.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti