sunnuntai 3. heinäkuuta 2016

ALFALIPOIINIHAPPO SUOJAA MS-POTILAAN AIVOJA

Tämä ei ole suoranaisesti CCSVI juttuja, mutta kirjoitan blogiini koska lukemani tiedeuutinen on sekä kiinnostava, että merkittävä. Nyt keväällä 2016 jenkkineurologien vuotuisessa konferenssissa (AAN) Oregonin yliopiston tutkijat Rebecca Spain ja Dennis Bourdette esittelivät kaksi vuotta kestäneen, sokkoutetun kliinisen tutkimuken tuloksia. Kyseisessä tutkimuksessa kokeiltiin antioksianttien parhaimmistoon lukeutuvan alfalipoiinihapon vaikutuksia progressiivista tautimuotoa (SP) sairastaviin MS-potilaisiin (54 tutkittavaa). Puolet tutkittavista saivat 1200 mg alfalipoiinihappoa päivässä ja puolet lumetta. 

Tutkimuksen päätulos oli se, että alfalipoiinihappoa (ALA) saaneilla aivojen kudoskatoa oli tapahtunut merkittävästi vähemmän kuin lumeryhmässä. Tutkijat havaitsivat myös trendin kävelynopeuden kasvuun sekä kaatumisien vähenemiseen ALA ryhmässä. 

Tämän tutkimuksen tekee tärkeäksi se, että progressiiviseen tautimuotoon olemassa olevat lääkityshoidot eivät toimi sairautta hidastavasti. Aivojen kudoskatoa on pidetty yhtenä sairauden etenemisen mittarina, joten kudoskadon hidastuminen on tärkeä asia. Alfalipoiinihappo on halpa lisäravinne, mikä tekee asiasta hieman kaksipiippuisen; toisaalta se on sen verran huokea, että kuluttajan on mahdollista ostaa sitä omin varoin (joskin 1200 mg päivässä Suomesta ostettuna maksaa jo kohtuullisesti). Valmisteen halpuus aiheuttaa todennäköisesti myös sen, että jatko tutkimuksien rahoituksille ei löydy intressejä, ainakaan lääketeollisuus ei tule investoimaan ilman taloudellisen voiton mahdollisuuksia.  

Täydellistä vastausta siihen, että miksi alfalipoiinihappo näytöstäisi toimivan MS-taudissa ei taida vielä olla, mutta joitakin tutkimuksia ja näkemyksiä on vuosien varrella esitetty. Tietääkseni ensimmäinen pilottitutkimus MS-potilailla tehtiin 2005 (Yadav ym.), jolloin 37 MS-potilaalle annosteltiin kahden viikon ajan alfalipoiinihappoa (annokset 1200 - 2400 mg vrk) ja osa sai lumetta. Tämän lyhyen tutkimuksen havainto oli se, että ALA vaikutti suotuisasti tiettyjen tulehdusmarkkereiden (MMP-9 ja SICAM-1) tasoihin ja tämä ehkäisisi t-solujen pääsyä keskushermostoon. 

"We conclude that oral LA is generally well tolerated and appears capable of reducing serum MMP-9 and sICAM-1 levels. LA may prove useful in treating MS by inhibiting MMP-9 activity and interfering with T-cell migration into the CNS."

Alla olevassa videossa Oregonin tutkmusta johtanut MS-tutkija Rebecca Spain esittää omat näkemyksensä alfalipoiinihapon mekanismeista MS-tautdissa (videolla 5 - 6 min). Hänen kommentoinnistaan saa sellaisen tuntuman, että vielä ollaan hieman hypoteesitasolla ja painottaakin jossakin vaiheessa haastattelua, että lisätutkimuksille olisi tilausta. Toimintamekanismin osalta hän painottaa alfalipoiinihapon parantavan solujen mitokondrioiden (solujen "voimalaitokset") toimintaa ja muistuttaa, että MS-taudin osalta on paljon tutkimusevidenssiä siitä, että solujen mitokondriot eivät toimisi riittävän hyvin. Lisäksi hän toteaa, että ALA hillitsee MS-aivoissa mikroglian aktivaatiota. 

Luettuani tutkimuksesta minua askarrutti, että minkälaista alfalipoiinihappovalmistetta siinä käytettiin. Yleisemmin myynnissä oleva valmiste on ns. raseeminen seos, aitoa ja synteettistä muotoa (R/S). Selkeästi kalliimpi tuote on puhtaasti R-muotoa. Päätin kirjoittaa tutkimusta johtaneelle Rebecca Spainille ja viestissäni kysyin, että mitä tuotetta he käyttivät. Suureksi yllätykseksni hän vastasi, että tutkimuksessa käytetty valmiste oli R/S alfalipoiinihappoa. Vastausviestissään hän totesi vielä, että he aikova tehdä lisää tutkimuksia ALA:n toimivuudesta MS-taudissa. Hän kirjoitti myös:


"I strongly believe that a healthy lifestyle is key to treating MS and an aim of my career is to prove that in clinical trials" 


Olen siis samassa käsityksessä kuin hän :) 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti