sunnuntai 30. syyskuuta 2012

SELKÄYDINNESTEEN VIRTAUS JA CCSVI KYTKEYTYVÄT TOISIINSAECTRIMS kokoontumisen yhteydessä (Lyon, 10.-13.10 2012) on myös CCSVI esillä. Buffalon yliopiston tutkijoiden ja Zambonin yhteistyö on tuottanut useita kiinnostavia tutkimuksia, mm. selkäydinnesteen ja verenvirtauksen keskinäisestä suhteesta. Tuore tutkimusjulkaisu kertoo mitä tapahtuu selkäydinnesteen virtaukselle, kun MS-diagnosoiduille tehdään laskimo-operaatio. Tutkimuksessa oli mukana 15 tutkittavaa, jotka jaettiin kahteen ryhmään. Ensimmäiselle ryhmälle tehtiin operaatiot puolta vuotta aiemmin kuin toiselle ja ryhmiä tutkittiin ja vertailtiin keskenään. Tämän tutkimuksen tulos oli se, että pallolaajennus korjasi selkäydinnesteen virtausta.

Cine cerebrospinal fluid imaging changes in patients with multiple sclerosis after venous angioplasty. A 1-year follow-up study

"Conclusions: This study shows that in MS patients with CCSVI, PTA treatment has a beneficial effect on CSF flow and velocity measures. This improvement could be due to better venous drainage following angioplasty." 

Jo 2009 Zamboni ja Buffalon tutkijat julkaisivat aiheesta tutkimuksen, missä todettiin että heikentynyt laskimovirtaus heijastuu selkäydinnesteen virtauksen kanssa, eli ne nivoutuvat toisiinsa:

"Compared with the HCs, the CCSVI-MS patients showed a significantly lower net CSF flow (p=0.027) which was highly associated with the VHISS (r=0.8280, r2=0.6855; p=0.0001). This study demonstrates that venous outflow disturbances in the form of CCSVI significantly impact on CSF pathophysiology in patients with MS.."

Mikä merkitys selkäydinnesteen virtauksella oikeastaan on? Itselläni on ollut lähinnä sellainen käsitys että "selkäydinneste suojaa aivoja törmäyksiltä ja iskuilta", ainakin näin on monessa tekstissä mainittu. Näin se varmasti onkin, mutta selkäydinnesteellä on muitakin tärkeitä merkityksiä - se tuo ravinteita keskushermoston soluille ja toisaalta toimii kuona-aineiden poistajana. Luin juuri alla olevan tuoreen artikkelin, missä asiaa on tutkittu labrahiirillä. Tutkjoiden löydös oli se, että selkäydinneste todellakin toimii aivojen "puhdistajana":

Aivojen oma pesujärjestelmä

"Pikkuruiset huokoset tässä ulommassa putkessa imevät verisuonista ravinteikasta aivo-selkäydinnestettä kanaviin, jotka ovat täynnä hermosoluja, ja samalla muissa kohdissa olevat huokoset pumppaavat nestettä pois. Prosessi siis poistaa aivojen jätettä samalla kun se ruokkii aivosoluja."

Mielestäni erittäin tärkeä tutkimuslöydös, mikä tulisi tutkia perinpohjaisesti. Kuinka iso rooli ja mikä merkitys heikentyneellä selkäydinneste virtauksella on MS-taudissa? Tulevat tutkimukset antanevat tähän varmasti lisävalaisua. 

lauantai 15. syyskuuta 2012


Kaksi uutta kliinistä tutkimusta julkaistu


Nyt tulee blogin päivitys viiveellä, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Nyt alkusyksyn aikana on julkaistu kaksi uutta tutkimusta. Toinen tutkimus on USA:sta ja toinen Puolasta.

Clinical Improvement after Extracranial Venoplasty in Multiple Sclerosis
Tutkimuksessa kaikkiaan 259 MS- ja CCSVI diagnosoitua, joille tehty laskimo operaatiot. Tutkittavien tilannetta kartoitettiin kuukausi ja 6 kuukautta operaation jälkeen. Tutkimuksen tulos oli se, että operaatioiden tilanne parani tilastollisesti merkittävästi ja kartoituksessa käytettiin ns. Multiple Sclerosis Impact Scale (MSIS-29) mittaristoa. Jälleen RR-tautimuotoa sairastavilla selkeämpi hoitoefekti kuin progressiivista muoto sairastavien kohdalla. Yksi komplikaatiokin ilmeni ja se oli tromboosi katetrin sisäämeno paikassa - mutta se hoitui hoidolla.

Conclusions
Endovascular treatment of CCSVI in patients with MS appears to be a safe procedure resulting in significant clinical improvement


Aivotutkija David Hubbar, tutkimuksen johtaja

Prof. Marian Simkan johtama tutkimus, missä 340 operaation myötä tarkasteltiin vaikutuksia yhteen MS-taudin ikävimmistä oireita eli fatiikkiin. Mittauspiste oli 6 kuukautta operaation jälkeen ja kartoitus tehtiin Fatique-severity-scale mittausta hyödyntäen. Tutkimuksen lopputulema oli samantyyppinen kuin italialaisten ja Stanfodin Yliopiston tekemä eli fatiikki väheni merkittävästi. Tässä tutkimuksessa yksi havainto oli se, että selkeämpi fatiikin väheneminen havaittiin niillä joilla oli korkeammat fatiikki pisteet. Tässä alaryhmässä vielä todettin sekin että potilaan sukupuoli, ikä, taudin kesto tai leesioiden sijainti eivät liittyneet hoitotulokseen.

Conclusion: 
 Our results confirm the findings of the previous studies that have found a positive effect of endovascular treatment on chronic fatigue in multiple sclerosis patients. Despite all limitations of our study, improved fatigue, especially when severe, appears to be an encouraging finding, which warrants further study in this area.

Kuvassa laskimoasiantuntija, prof. Marian Simka