torstai 25. syyskuuta 2014

Ohjeistus CCSVI:n diagnosointiin julkaistu (23.09.2014)

ISNVD eli "International Society for Neurovascular Disease" on kansainvälinen järjestö, jonka jäsenistö on lääketieteen tutkijoita ja asiantuntijoita. Järjestön fokus on verisuonipoikkeavuudet neurologisissa sairauksissa ja CCSVI on ollut hyvin framella ISNVD:n konferensseissa. Koska tutkimuskentällä on ollut niin valtavasti erilaisia tutkimustuloksia CCSVI:n osalta - järjestö päätti julkaista diagnosointi ohjeistuksen. Tämä ohjeistus on melkein 30 sivuinen ja se on julkaistu "Journal of Vascular and interventional Radiology:ssä". Ohjeistuksen jalostumiseen on osallistunut peräti yli 60 lääketieteen asiantuntijaa:

"More than 60 neurology, radiology, vascular surgery, and interventional radiology experts participated in these workshops and contributed to the development of standardized noninvasive and invasive imaging protocols for the detection of extracranial venous abnormalities indicative of CCSVI"

Ohjeistus on vapaasti ladattavissa ISNVD:n sivulta: http://isnvd.org/d/node/14

Toivon, että tämä ohjeistus päätyisi suomalaistenkin alan asiantuntijoiden nähtäväksi ja hyödynnettäväksi.


Kuva ohjeistuksen sivuilta:


keskiviikko 17. syyskuuta 2014

TUTKIMUSJULKAISU - MS-TAUDISSA AIVOKAMMION LAAJENEMISEN SYYNÄ CCSVI?

Journal of Vascular diagnostics tiedelehdessä oli kiinnostava artikkeli (17.09.2014), missä italialaistutkijat (d'Alessandro ym) olivat vertailleet CCSVI diagnosoitujen MS-potilaiden (33) ja terveiden kontrollien (33) kolmannen aivokammion läpimittaa ECD (echo-colour-doppler) mittauksella. Tutkimuksen kiinnostava tulos oli pääpiirteissään se, että MS-potilalla kolmas aivokammio oli suurentunut ja vieläpä niin, että läpimitta korreloi EDSS arvojen kanssa. Tutkijoiden päätelmä oli se, että CCSVI:stä johtuva poikkeava veren- ja selkäydinnesteen virtaus liittyy aivokammion läpimitan kasvuun. Tähän liittyen tutkijat esittivät, että laskimovirtauksien heikentyminen (staasi) johtaisi selkäydinneste pitoisuuden kasvuun aivoissa, mikä laajentaisi kammiota. Mielestäni jälleen ollaan erittäin kiinnostavan asian äärellä.


"We hypothesize that the blood drainage stasis leads 
to an increase of cerebrospinal fluid in the brain, with 
evident dilation of the third ventricle"Linkki tutkimukseen: Increased size of third ventricle in patients with multiple sclerosis and chronic cerebrospinal venous insufficiency (sivun alaosassa on "download article" kohta, mistä koko paperi on ladattavissa)