lauantai 4. elokuuta 2018

Brave Dreams jatkoanalyysi: toimiva laskimovirtaus vähentää keskushermoston tulehdusta


Italialaisten Brave Dreams tutkimuksen aineistoa analysoidaan edelleen ja nyt ensimmäinen jatkoanalyysi artikkeli on julkaistu nyt European Journal of Vascular and endovascular surgeryn tuoreimmassa numerossa (July 2018). Artikkelin otsikkona on "Extracranial Veins in Multiple Sclerosis: Is There a Role for Vascular Surgery?" ja sen kirjoittajina ovat Paolo Zamboni ja Robert Zivadinov. 

Brave Dreams tutkimuksen ensimmäinen artikkeli julkaistiin loppuvuodesta 2017 ja sen päätelmä oli se, että pallolaajennus toimenpiteenä on turvallinen, mutta toimii vain osalle potilaista, joten sitä ei suositella kaikille sopivana hoitona. Tutkimuksessa havaitiin, että vain noin puolella operoiduista pallolaajennus korjasi jugulaarilaskimon virtausta tutkimuksen aikana ja vastaavasti noin puolella toimenpide ei toiminut. Nyt jatkoanalyysissä tutkijat keskittyivät tarkastelemaan 81 pallolaajennuksella hoidettua CCSVI/MS-potilasta, jotka jaettiin kahteen alaryhmään; "korjaantunut virtaus" ja "ei-virtausta" 12 kk kohdalla mitattuna. Tutkijoita kiinnosti, että onko ryhmien kesken eroja aivojen magneettikuvantamisella todennettavien MS-leesioiden osalta.

Tutkimuksen tulos oli se, että niillä potilailla, joiden laskimovirtaus säilyi hyvänä ilmeni huomattavasti vähemmän MS-taudin leesioita, kuin potilailla, joilla virtausta ei todettu 12 kk:n kohdalla. Alla oleva kuva artikkelista on selventävä; vasemman puoleisessa kuvassa (A) on kuvattuna ajanjakso 6-12 kk operaation jälkeen ja oikeassa (B) 0-12 kk. Jo marraskuussa julkaistussa artikkelissa tutkijat havaitsivat, että magneettikuvissa toimenpiteen hyöty on nähtävissä viiveellä ( The delayed and positive effect) ja arvelivat tämän liittyvän aivoveriesteen dynamiikkaan. Näin myös tässä jatkoanalyysissä on nähtävissä, että tilanne leesioiden osalta näyttää paranevan ajan saatossa, mikäli laskimovirtaus säilyy hyvänä. Zamboni kirjoittaa tekstinsä päätelmäosiossa, että tämä tutkimushavainto kytkee kaulan laskimovirtauksen roolin suhteessa MS-leesioiden muodostumiseen, keskushermoston tulehdukseen. Siksipä hän painottaakin, että tutkimuksien tulee edelleen jatkua ja muistuttaa, että ilmiön tutkimisen osalta olemme vielä alkumetreillä.

"From a pathophysiological point of view the post hoc analysis reported above suggests a role of impaired extracranial venous flow in lesion development in patients with MS, as well as the probability of significant advantages when the brain outflow is restored. This finding continues to support the CCSVI hypothesis and the contribution of the jugular flow to cerebral inflammation."
...

Kirjoituksessaan Zamboni mainitsi myös, että tutkimusdatan analysoinnin myötä lisää julkaisuja on luvassa.

Artikkelin toisen osan on kirjoittanut Robert Zivadinov ja hänen puheenvuoronsa on paljolti vasta argumentti Zambonin kirjoitukseen. Zivadinovin mukaan MS-taudin hoidon tulee keskittyä lääkehoitoon, eikä hän näe tulevaisuutta laskimo-operoinnille. 

perjantai 16. helmikuuta 2018

AVAIN LEHDESSÄ (1/2018) CCSVI TUTKIMUKSESTA


Avain lehti löysi tiensä postilaatikkooni ja luin sen sivuilta mielenkiinnolla Juha Multasen kirjoittaman koosteen Italian Brave Dreams tutkimuksesta. Sinällään Juhan kirjoittama teksti oli hyvin kirjoitettu, mutta yhtä kohtaa pureskelin hieman. Multanen kirjoittaa, että "Tutkijat eivät katso enää aiheelliseksi selvittää CCSVI-hoidon tehoa MS-taudissa uusilla lumekontrolloiduilla tutkimuksilla". Tämä kohta oli tekstissä vielä korostettu, jotta se varmasti osuu lukijan silmään. 


Tuosta tekstin kohdasta saattaa tulla sellainen käsitys, että tutkijat (Zamboni mukaan lukien) olisivat jo tyystin lopettamassa "CCSVI-hoitoa" MS-taudissa. Näinhän asia ei ole, vaan Zambonin mukaan tutkimus osoitti, että pallolaajennus ei ole erityisen toimiva menetelmä CCSVI:n hoitamiseen.. joten sen suhteen ei ole tarpeen tehdä uutta lumekontrolloitua tutkimusta. Kanadalaismedia Macleansille antamassaan haastattelussa Zamboni kertoi, että Brave Dreams:n tutkimusdataa seulotaan edelleen ja on mahdollista, että sieltä tunnistetaan alaryhmiä, joille pallolaajennus on toimiva hoitomuoto. Italialaistutkijat jatkavat myös parempien hoitomenetelmien kehittelyn parissa. Pallolaajennuksen yksi selkeä ongelma on juurikin sen lyhytkestoisuus eli avattu kohta pyrkii ahtautumaan uudelleen.  Zamboni on kommentoinut ja uutisoinut twitterissä Brave Dreamsin tuloksia ja ylipäätään sitä, että missä mennään.


Italialaistutkijat ovat kaikessa hiljaisuudessa kehittäneet CCSVI hoitoon tarkoitettua stenttimallia ja alustavissa eläinkokeissa tulokset olivat hyviä. Tutkimus luettavissa täältä:
Novel Compliant Scaffold with Specific Design for Venous System: Results of a Porcine Model Study