sunnuntai 30. maaliskuuta 2014

TUTKIMUSTULOS (3/2014) - MS-POTILAIDEN VIRTAUS HEIKENTYNYT KAULAN LASKIMOILLA

Nyt maaliskuussa 2014 julkaistu italialaistutkijoiden (ei Zambonin ryhmä) mittaus vahvistaa Zambonin löydöstä: MS-potilaiden jugularlaskimoiden virtaus (tai tyhjentyminen) on heikompaa kuin terveillä ihmisillä. Edelleen tutkimustulos oli se, että mitä pidemmälle edennyt MS, niin sen heikompi virtaus. Tutkimustulos on linjassa useiden CCSVI tutkimuksien suhteen, mm. Italia-Buffalon yliopiston yhteistyössä tehty tutkimus parin vuoden takaa vahvisti saman eli virtaus heikkenee sairauden edetessä.

Tutkimuksessa oli kolme ryhmää: MS-potilaat (n=58), CIS eli MS epäily potilaat (n=7) ja 13 tervettä kontrollia. Tutkimuksessa käytetty mittaus oli "contrast enhanced ultrasonography ", eli kontrastiaineen virtaamista seuraattiin ultraäänilaitteistolla.

Paineet verenvirtauksen kartoittamiseksi MS-taudissa kasvavat ja onneksi aiheeseen kiinnittyneiden tutkijoiden määrä on lisääntynyt viimeisen parinkin vuoden aikana. Maiden välisessä vertailussa Italia on todella kirkkaasti erottuva ja siellä tutkimusta tehdään ihan eri volyymillä kuin muualla maailmassa. Hienoa Italia!

                                                 Tutkimuksen johtohahmo, Marcello Mancini (Rimini)koko tutkimus: Internal jugular vein blood flow in multiple sclerosis patients and matched controls.

"Abstract
The aim of the study was to investigate the Internal Jugular Veins dynamics using contrast enhanced ultrasonography in Multiple Sclerosis patients, clinically isolated syndrome patients and healthy controls. Contrast enhanced ultrasonography imaging of the Internal Jugular Vein was performed in fifty-eight patients with Multiple Sclerosis, seven clinically isolated syndrome patients and in thirteen healthy controls. Time-intensity curves were quantified using a semi-automated method and compared with clinical disease outcomes. Wash-out parameters were calculated and six Time-intensity curves shapes were created. Significantly reduction of wash-out rate in Internal Jugular Veins was detected in Multiple Sclerosis patients compared to healthy controls [22.2% (2.7%-65.9%) vs. 33.4% (16.2%-76.8%); P<0.005]. Internal Jugular Vein enhancement was heterogeneous in patients with Multiple Sclerosis and consisted of slow wash-out Time-intensity curves shapes, compared with almost only one type of Time-intensity curves shape in control subjects that correspond to fast enhancement and fast wash-out. The vein wash-in parameters were similar in Multiple Sclerosis group compared with controls. A significant correlation was found between Internal Jugular Vein wash-out and level of disability (R = -0.402, p<0.05). Contrast enhanced ultrasonography of the Internal Jugular Vein with time intensity curve analysis revealed alterations of cerebral venous outflow in Multiple Sclerosis patients, however mechanisms that determine this condition remains unclear."

torstai 20. maaliskuuta 2014

KOLESTEROLILÄÄKE TOIMII PROGRESSIIVISESSA MS-TAUDISSA - ONKO VERENVIRTAUKSEN PARANTUMINEN SELITTÄVÄ TEKIJÄ?


Luin erittäin kiinnostavan tutkimusuutisen (CTV news, artikkeli 18.3.2014), mistä referoin keskeiset seikat tähän. Brittitutkimuksessa oli mukana 140 progressiivista tautimuotoa sairastavaa henkilöä ja tämä seikka tekee tutkimuksen entistä kiinnostavammaksi kun tiedämme, että progressiiviseen tautimuotoon nykyiset lääkitykset eivät juurikaan tepsi. Brittitutkimuksen ERITTÄIN kiinnostava ja potentiaali tutkimustulos oli se, että halpa kolesterolilääke SIMVASTATIN hidasti aivojen pienenemistä kahden vuoden aikana 43 prosenttia kun vertailtiin lääkeetä saaneiden kudoskatoa suhteessa plaseboryhmään. Brittitutkijan mukaan SP-tautimuotoa sairastavalla aivojen kudoshävikki on yleensä 6 %:n luokkaa vuodessa ja nyt kolesterolilääkettä saaneilla se oli n. 3 %:n luokkaa. Brittitutkijat toteavat artikkelissa, että kudoskato on yksi merkittävimmistä tekijöistä taudin etenemiseen liittyen ja tässä mielessä tulos on merkittävä. Tutkijat havaitsivat myös positiivisa tuloksia erilaisilla testeillä mitaten - lääkeryhmässä. Kaiken hyvän lisäksi lääke oli turvallinen ja hyvin siedetty.

Miten tämä liittyy CCSVI:n? Vastaus löytyy artikkelista eli yksi ryhmän tutkijoista (Dr. Greenwood) kirjoitti CTV news:lle että "on mahdollista että lääke vaikutti aivojen verisuonistoon ja verenvirtaukseen".

Olipa suorastaan mahtava nähdä tällainen tutkijan päätelmä, missä pohditaan verisuoniston/-virtauksen mahdollista roolia MS-aivojen kudoskatoon liittyvänä tekijänä. Henkilökohtaisesti olen hämmästellyt jo pitempään kuinka niinkin merkittävä asia kuin verenvirtauksen hidastuminen MS-taudissa on jäänyt niinkin vähäiselle huomiolle tutkimuksessa. Hidastunut verenvirtaus aivoissa ei voi olla hyväksi aivoille - tästä varmasti kaikki on samaa mieltä.

Hieman asiaa sivuten, osui silmääni Washingtonin yliopiston tutkimustiedoite vuodelta 2011 ja heilläkin kiinnostava havainto aivohalvauspotilaiden kuvantamisen yhteydessä. Tutkimuksessa kolesterolilääkityksellä olevien potilaiden verenvirtaus korjaantui paremmin kuin potilailla, joilla ei ollut statiinilääkitystä.

"The research involved 31 patients with ischemic stroke, a disorder when a clot blocks blood flow to part of the brain. In 12 patients who were already taking statins to control their cholesterol, blood flow returned to the blocked areas of the brain more completely and quickly"


Artikkeli: Cholesterol drugs may improve blood flow after strokesunnuntai 16. maaliskuuta 2014

SOKKOUTETTU MITTAUSTUTKIMUS (3/2014) VAHVISTAA MS-POTILAIDEN POIKKEAVAN VERENVIRTAUKSEN

American Journal of Neuroradiology julkaisi aivan vastikään (3/2014) tutkimuksen, missä mitattiin aivoista poistuvaa verenvirtausta kaulanlaskimoista. Tässä sinänsä ei ole mitään uutta, mutta erityisen kiinnostavaksi asian tekee se, että tutkimus oli sokkotutkimus eli mittaajat eivät tienneet mihin ryhmään tutkittava kuului. Yhteensä tutkittavia oli 115 ja tutkittavia ryhmiä oli kolme:
- 54 MS-potilasta
- 31 tervettä kontrollia
- 30 joilla oli muu neurologinen sairaus

Verenvirtauksen mittaus tehtiin tutkittavan ollessa makuuasennossa ja pystyasennossa eli tutkijoita kiinnosti erottuvatko MS-potilaat muista ryhmistä.

Tutkimuksen tulos oli lyhykäisesti todettuna se, että MS-potilailla verenvirtaus erottui merkittävästi suhteessa terveisiin kontrolleihin ja rymän "muu neurologinen sairaus" kanssa, kuten tutkimuksen päätelmästä voimme nähdä:

"CONCLUSIONS: Alteration of cerebral venous blood outflow discriminated MS versus other neurologic diseases and MS versus healthy controls. The difference value between supine and sitting positions of cerebral venous blood outflow ≤ 503.24 was statistically associated with MS"

Tutkimus: A Sonographic Quantitative Cutoff Value of Cerebral Venous Outflow in Neurologic Diseases: A Blinded Study of 115 Subjects

Tämän sokkoutetun tutkimuksen tulos vahvistaa merkittävästi Zambonin ryhmän havaintoja ja tuloksia verenvirtauksesta. CCSVI diagnosoinnissa yksi kriteeri liittyy jugularlaskimossa tapahtuvaan virtauksen muutokseen makuu- ja pystyasennon kesken. Ilmiö selittynee laskimoiden virtausesteillä, siis veri ei pääse virtaamaan normaalia reittiä ja juuri tästä CCSVI:ssä (ja MS-taudissa) paljolti on kyse.

Alla oleva kuva on Zambonin ryhmän tutkimuksesta (2008) ja todellakin MS-potilaat erottuvat siinäkin selkeästi omana ryhmänään.
tiistai 4. maaliskuuta 2014

Kanadalainen tiedejulkaisu: MS-aivoihin kertyvä rauta on peräisin veren hemoglobiinista?

Paolo Zambonin ensimmäinen CCSVI:n liittyvä tiedejulkaisu on vuodelta 2006 ja siinä hän keskittyi pohtimaan raudan kertymistä MS-tautia sairastavien keskushermostoon ja esitti että tapahtumaprosessi on paljolti sama kuin tutummissa laskimosairauksissa. Zamboni pohdiskeli, että raudankertyminen MS-leesidoiden yhteydessä olevien laskimoiden ympärille on yksi osa ongelmaa ja mahdollisesti tuottaa tulehdusta keskushermostossa.

"Despite histological findings showing haemosiderin deposits encircling the central vein of MS lesions, the iron-MMP pathway of activation is not considered in MS literature"
...
"Both findings support the hypothesis above described, which proposes local iron overload as the initial signal of the inflammatory chain in MS"

Linkki: The Big Idea: Iron-dependent inflammation in venous disease and proposed parallels in multiple sclerosis  


Zambonin hypoteesi raudankertymisestä on herättänyt ristiriitaisuutta tutkijoiden keskuudessa (niinkuin kaikki CCSVI:n suhteen :), mutta nyt Kanadalaiset tutkijat esittävät tuoreessa julkaisussaan (2/2014) että MS-aivoihin kertyvä rauta olisi pääasiallisesti lähtöisin punasolujen hemoglobiinistä.
Linkki: Hemoglobin as a source of iron overload in multiple sclerosis: does multiple sclerosis share risk factors with vascular disorders?

Maallikkomaisesti pohtien verestä peräisin oleva rauta on sopiva palapelin palanen kun muistetaan Brittiläisen C.Adamsin varsin laaja tutkimus, missä hän kartoitti 70 kuolleen MS-potilaan ja 70  kontrollin aivonäytteitä. Mikä oli Adamsin tutkimuksen keskeinen sanoma? Hänen tutkimustulos oli paljolti se, että MS-aivojen verisuonet ovat alttiita "tihkumaan" kudokseen ja sen seuraukset ovat nähtävissä aivonäytteistä (kuten kuva Adamsin tutkimuksesta 1988 osoittaa).