lauantai 28. helmikuuta 2015

AUSTRALIALAISTUTKIMUS: LASKIMOTOIMENPIDE PARANTAA VERENVIRTAUSTA MS-AIVOISSA

Paolo Zamboni twiittasi eilen: "An Australian Study shows improvement of Cerebral Haemodynamics post Venous PTA CCSVI MS" ja "typical Multiple Sclerosis ANS postural dysfunction disappears after extracranial venous PTA CCSVI". Zamboni kommentoi twiitissä laskimosairauksien tiedejulkaisu "phelobology:ssä" julkaistua tuoretta tutkimusartikkelia.

Australialaisen laskimoasiantuntijan, Paul Thibaultin tutkimuksessa kartoitettiin verenvirtauksen muuttumista MS-potilailla laskimo-operaation jälkeen. Thibaultin kehittämä mittaustapa on siinä mielessä potentiaali, että se on objektiivinen menetelmä. CCSVI:n yhteydessä on paljon puhuttu perfuusiosta (tai hypoperfuusiosta) eli "läpivirtauksesta". Tutkimuksessaan Thibault osoitti, että MS-potilaiden veren läpivirtaus selkeästi parantui toimenpiteen seurauksena. Hänen tulkintansa on se, että MS-potilaiden oireiden helpottuminen johtuu todennäköisesti parantuneesta verenvirtauksesta.

Thibault mittasi virtauksen aivoista verta poistavista laskimoista, sekä aivoihin verta tuovista valtimoista:


Alla olevassa taulukossa näkyy virtauksen muutoksen määrä, mikä mitattu aivoille verta tuovista valtimoista. Ennen operaatiota tutkittavilla MS-potilailla keskiarvoksi mitattiin n. 900 ml/min ja operaation jälkeen mitattuna lukema oli n. 1238 ml/min, Merkittävä parannus.


lauantai 14. helmikuuta 2015

ITALIAN LAAJA EPIDEMIOLOGINEN TUTKIMUS JULKAISTU - YHTEYS VAHVISTUU

Tiedejulkaisu Veins and Lymphatics julkaisi vastikään kiinnostavan artikkelin Italiassa tehtävästä epidemiologisesta kartoituksesta, missä kerätään tietoa CCSVI:n yleisyydestä ja toisaalta siihen liitttyvistä laskimopoikkeavuuksista MS-tautipotilailla. Tutkijat julkaisivat nyt neljän tutkimusyksikön (Rooma, Bari, Cagliari ja Benevento) tutkimussaldon: kaikkiaan 1109 MS-tautipotilaan ultraäänimittauksissa CCSVI todettiin 84,49 %:lla tutkituista. Tulos kytkee CCSVI:n vahvasti MS-tautiin. 

Italian laajan tutkimushanke on käynnistynyt jo 2010 ja sen takana on Rooman yliopiston tutkimusyksikkö ja erityisesti yksikön laskimosairauksien kovan tason asiantuntija, professori Sandro Malesi. Tutkimushankkeesseen kehitettiin erityinen tietokanta sovellus, mkä tunnetaan nimellä Mem-Net. Tähän mennessä siihen on liittynyt 7 tutkimusyksikköä, joiden tutkijat ovat koulutettu käyttämään Mem-Netin tietojärjestelmää. Lisäksi liittyvien tutkimusyksiköiden on sitouduttava käyttämään yhtenenäistä doppler tutkimusprotokollaa CCSVI analysoimiseksi (kansainvälisen tutkimusjärjestö ISNVD:n tutkimussuositusta) ja tutkijoiden tulee olla koulutettuja doppler menetelmän suhteen. 

Keskeisin tiedonkeruu työkalu on keskushermostosta poistuvien laskimoiden kartta, "venous hemodynamics morphological map", minne kunkin tutkimusyksikön tutkija siirtää tutkittavan MS-tautipotilaan tiedot ja erityisesti laskimopoikkeavuuksien laatu ja sijainti. Tiedonkeruu on tapahtuu internetiä hyödyntäen, reaaliajassa. Yksi tärkeimmistä syistä järjestelmän kehittämiseen oli se, että tutkimuskentällä oli hyvin suurta vaihtelevuutta eri tutkijoiden ultraäänimittauksissa. Tämäkin tutkimus on tärkeä osoitus, että tutkijoiden tulisi käyttää yhdenmukaista tutkimusprotokollaa. 


Koko artikkelissa oli mainintaa myös muiden tutkijoiden ultraäänilöydöksistä ja etenkin Italian "COSMO tutkimus" sai hyvin kylmää kyytiä: 

"All centers were with conflicting interests with pharmaceutical company, used different ECD devices and their sonographers were not approved by Zamboni University Vascular Department"


Yllä kuva Mem-net ohjelman tiedonkeruusta järjestelmästä.